Opći uvjeti poslovanja

OBVEZE AGENCIJE:

CALVADOS CLUB se obvezuje putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena rezervacijom (programom) i skrbiti o interesima i pravima putnika, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i poslovnim običajima u ovoj djelatnosti.

CALVADOS CLUB se obvezuje da će čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznao o putniku, te da neće bez putnikova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome priopćiti njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, te imena njegovih suputnika.

 

OBVEZE PUTNIKA:

Agencija ugovaratelj putovanja/putnik je dužan pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za realizaciju programa putovanja, te obavijestiti CALVADOS CLUB o svim činjenicama koje bi mogle ugroziti odvijanje ili realizaciju programa putovanja (ako iz zdravstvenih ili drugih razloga putnik traži određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.).

Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom CALVADOS CLUB-a i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik sam odgovara za učinjenu štetu.

 

POSTUPAK REZERVACIJE, PROCEDURA UPLATE, ROKOVI PLAĆANJA:

Ugovor se smatra zaključenim i rezervacija potvrđena uplatom depozita. Visina depozita i dinamika plaćanja definirani su u Posebnim uvjetima putovanja.

Za svaku rezervaciju putniku će biti izdano Pismo potvrde sa opisom svih usluga i Posebnim uvjetima putovanja. Za sve ono što nije navedeno u Pismu potvrde i Posebnim uvjetima vrijede Opći uvjeti poslovanja.

 

SADRŽAJ UGOVORENIH USLUGA:

Detaljan sadržaj svakog rezerviranog programa, sve informacije o smještaju i svim ostalim uslugama, te podaci o broju putnika nalazi se u Pismu potvrde.

Ponuđeni smještaj u programima opisan je prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi smještaja pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. CALVADOS CLUB ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga na programima, a dobivena je od strane treće osobe.

 

IZMJENE UGOVORENIH USLUGA:

CALVADOS CLUB zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode i druge okolnosti na koje CALVADOS CLUB ne može utjecati), a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

CALVADOS CLUB će sve obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju "više sile". U takvim ćemo slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Ako bi i to bilo nemoguće ostvariti, molimo da uvažite činjenicu da nismo dužni pružiti usluge izvan okvira ovih uvjeta.

 

ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA:

Putnik/ugovaratelj putovanja može u svako doba prije početka putovanja odustati od putovanja. Kada putnik otkaže putovanje, CALVADOS CLUB zadržava od ukupne cijene programa slijedeće iznose (ukoliko u Posebnim uvjetima nije drugačije naznačeno):

Za usluge samo hotelskog smještaja:

 • Prema Posebnim uvjetima putovanja

Za “Tailor-Made Programe” (Aranžmane krirane posebno “po mjeri” putnika):

 • Do 45 dana prije usluge: 20% ukupne cijene usluge
 • 45-30 dana prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
 • 30-21 dan prije usluge: 50% ukupne cijene usluge
 • 21 do 0 dana prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge

Za usluge transfera putnika:

 • Do 72 sata prije usluge: 0% ukupne cijene usluge
 • 72 do 48 sati prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
 • 48 do 24 sata prije usluge: 50% ukupne cijene usluge
 • 24 do 0 sati prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge

Za privatne izlete i izlete kreirane “po mjeri” putnika:

 • Do 31 dana prije usluge: 10% ukupne cijene usluge
 • 30-22 dana prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
 • 21 do 15 dana prije usluge: 50% ukupne cijene usluge
 • 14-0 dana prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge

Za privatne transfere brodovima:

 • do 8 dana prije usluge: 0% ukupne cijene usluge
 • 7-3 dana prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
 • 72-24 sata prije usluge: 50% ukupne cijene usluge
 • 24-0 sati prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge

 

PUTNA DOKUMENTACIJA:

Svi putni dokumenti će bit pravovremeno dostavljeni ugovaratelju putovanja/putniku ili direktno neposrednom pružatelju usluga (voucher, zrakoplovne karte, eventualne pismene obavijesti i sl.), a sukladno s Općom uredbom o zaštiti podataka.

 

OSIGURANJE:

Putnicima savjetujemo uplatu osiguranja: za slučaj otkaza putovanja, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Navedena osiguranja mogu se uplatiti izravno kod osiguravatelja ili preko CALVADOS CLUB-a, pri čemu CALVADOS CLUB djeluje kao posrednik.

Kad je organizator aranžmana, Calvados Club će prije potvrde rezervacije upoznati putnike sa sadržajem i općim uvjetima navedenih osiguranja.

 

OSTALA OSIGURANJA:

CALVADOS CLUB potvrđuje da, sukladno Zakonu,  ima uplaćeno Osiguranje jamčevine za  slučaj nesolventnosti za turistički paket aranžman i povezani putni aranžman, kao i Osiguranje od odgovornosti koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza za štetu koje se odnose na paket aranžman.

Navedena osiguranja primjenjuju se kada je Calvados Club organizator paket aranžmana i povezanog putnog aranžmana- u tom slučaju sve potrebne podatke o osiguratelju i načinu ostvarivanja prava putnik će dobiti u Pismu potvrde.

 

PUTNI DOKUMENTI, VIZNI, CARINSKI I DEVIZNI PROPISI, ZDRAVSTVENE INFORMACIJE:

Putnici su dužni pridržavati se viznih, carinskih i deviznih propisa zemalja kojima prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove i posljedice snosi sam prekršitelj.

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave (putovnice, vize i sl.). Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obvezuju CALVADOS CLUB. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi putnik.

Detaljnije informacije o viznom režimu dotične države, kao i druge informacije vezane uz putovanje u određenu državu molimo pronađite na:

Za Hrvatsku - http://www.mvep.hr/en/consular-information/travel-information/general-information/  

Za Sloveniju – http://www.mzz.gov.si/en/entry_and_residence/

Za Bosnu i Hercegovinu – http://www.mvp.gov.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx

Za Srbiju – http://www.mfa.gov.rs/en/consular-affairs/entry-serbia/visa-requirements

Za Crnu goru – http://www.mvp.gov.me/en/sections/consular-affairs/visa-regimes-for-foreign-citizens/

ZaMakedoniju - http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=467&Itemid=352&lang=en

Za Albaniju - http://www.punetejashtme.gov.al/en/services/consular-services/visa-regime-for-foreign-citizens

Za Kosovo - http://www.mfa-ks.net/?page=2,87

ZA PUTOVANJE U Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Makedoniju, Albaniju i Kosovo nikakva posebna cijepljenja nisu obvezna.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Putnik svoje osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

CALVADOS CLUB se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podataka.

 

POVEZNICE:

Internetske stranice Calvados Cluba mogu sadržavati poveznice na druge Internet stranice (npr. Facebook, Instagram, hoteli, zračne luke, vremenske prognoze). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako CALVADOS CLUB ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet strancima. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

 

KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju CALVADOS CLUB-u prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranici CALVADOS CLUB-a (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja Internet stranice CALVADOS CLUB-a na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice (npr. ne morate svaki put iznova unositi podatke za registraciju). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja Internet stranice CALVADOS CLUB-a.

CALVADOS CLUB zadržava pravo korištenja kolačića na Internet stranici no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića  uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.

 

PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE PRIGOVORA:

Svaki eventualni prigovor putnik je dužan prijaviti CALVADOS CLUB-u bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima. Ako putnik istakne prigovor o nekoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja, CALVADOS CLUB je dužan na prikladan način i u što kraćem roku ispraviti tu nesukladnost, ukoliko je to moguće s obzirom na sadržaj nesukladnosti i ako otklanjanje nesukladnosti ne bi prouzročilo nerazmjerne troškove.

Ukoliko to nije moguće, putnik može najkasnije u roku od 8 dana od završetka putovanja izjaviti pisani prigovor.

Putnik izjavljuje prigovor pojedinačno, osobnim unosom u našu evidenciju prigovora ili pisanim putem poštom, u našim poslovnim prostorima (CALVADOS CLUB d.o.o., Gundulićeva 4, 21000 Split), putem telefaksa na broj +385 21 494 944, ili putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

CALVADOS CLUB će bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora, te odgovoriti na njega u roku od 15 dana od njegovog primitka.

CALVADOS CLUB će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Dok CALVADOS CLUB ne riješi pritužbu, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. Ukoliko je nesukladnost opravdana, putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene i naknadu štete u skladu sa zakonom. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos svih rezerviranih usluga.

Iako vjerujemo da će, u slučaju eventualne reklamacije, putnik biti zadovoljan rješenjem ponuđenim od strane CALVADOS CLUB-a, putnik može podnijeti prijedlog za pokretanje postupka notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

U slučaju eventualnog pokretanja sudskog spora, za isti mjerodavno pravo Republike Hrvatske i nadležan sud u Splitu.

 

CALVADOS CLUB putnička agencija d.o.o.

LUXURY & EXPERIENTIAL TRAVEL DMC

21000 SPLIT, GUNDULIĆEVA 4, HRVATSKA       

OIB:71481743857, VAT: HR71481743857                                                                                

Tel: +385 21 49-49-49, Fax: +385 21 49-49-44                                         

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., W: www.calvadosclub.com        

Split, 04.03.2019.

© 2020 Calvados Club - All Rights Reserved